توصیه مهم حاج حسین یکتا درباره ی انتخابات! 

میگفت اگه اینا دوباره رای بیارن،ریشتونو میزنن!

میگفت این یک ماه باید کار های دیگه رو تعطیل کنید برید برای تبلیغ!

میگفت به نیت انتخابات و انتخاب اصلح هر شب دعای توسل بگیرید!

میگفت برید به مردم بصیرت بدین!  

میگفت تو این انقلاب با کسی صیغه ی برادری نخوندن!

میگفت یا علی!